Tel.+66(0)64-952-7694,+66(0)91-024-3447

รถเช่ากระบี่

Car Rent Krabi หนึ่งในผู้นำการจัดหารถเช่า ในจังหวัดกระบี่ มีทั้งแบบขับเอง หรือ มีคนขับ พร้อมรับ-ส่งสนามบิน รถเช่ากระบี่ มีหลากหลายราคา หลากหลายรูปแบบ ด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 999 บาท ด้วยเงื่อนไขแบบเป็นกันเอง และการบริการที่ลูกค้าที่ใช้บริการต้องกลับมาใช้อีก บริการ รถเช่ากระบี่ คือทางเลือกที่ดีที่สุด

เงื่อนไขการเช่ารถ

 

  1. ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  3. ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
  4. เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง คืนรถเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
  5. เงินประกัน 5000 บาท

 

หลักฐานสำหรับเช่ารถ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่